กดเพื่อดูภาพขนาดใหญ่           กดเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ 

 

         กว่า 70 ปีมาแล้ว ระบบ SLIPFORM ได้มีการพัฒนาขึ้นมาโดยตลอด จนปัจจุบันระบบ SLIPFORM  สามารถเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการก่อสร้างทั่วโลก โดยเฉพาะปัจจุบันในประเทศไทยได้มีการพัฒนา
 ระบบ  
SLIPFORM จนสามารถเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และกำลังเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวาง 
 ในงานก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ระบบ SLIPFORM สามารถจัดทำได้หลากหลายขนาด หลายรูปแบบ
 ขึ้นอยู่กับความปรารถนา และความต้องการของผู้ก่อสร้างเป็นสำคัญ


        บริษัท สลิปฟอร์มเมอร์ จำกัด  พร้อมเสมอที่จะให้บริการทางเทคนิคที่ทันสมัย และรวดเร็ว  เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้าง  ให้เจริญก้าวหน้า ทันเวลา และประหยัดค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง